Welkom bij Asoka


Asoka is een adviesbureau voor het primair onderwijs dat zich richt op de bedrijfsvoering, de leerlingadministratie en het leerlingvolgsysteem.
De leerlingadministratie is essentieel voor uw bekostiging en is een bron van informatie voor uw beleid.
Optimaal gebruik van uw leerlingvolgsysteem geeft uw leerkrachten en IB-er’s veel informatie en stelt hen in staat de leerlingen de juiste begeleiding te geven.
De directeur van een basisschool is verantwoordelijk voor het geheel en voert controles uit met behulp van het leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem en kan zijn/haar team de sturing geven, die het verdient en de kwaliteit verhogen. Met behulp van het leerlingadministratiesysteem is de directeur eenvoudig in staat om verantwoording af te leggen aan het bovenschoolsmanagement en inspectie.

Het bovenschoolsmanagement heeft inzicht nodig in financiën en opbrengsten om de scholen te kunnen begeleiden. Veel van de benodigde informatie is beschikbaar in de leerlingadministratie en direct benaderbaar, zonder tussenkomst van de scholen. Daarmee worden de scholen ontlast en kan het gesprek met de directeur direct gevoerd worden aan de hand van de beschikbare informatie.

Asoka begeleidt het bovenschoolsmanagement, directies en hun teams graag bij dit proces.
Op alle diensten zijn de Asoka-Leveringsvoorwaarden van Asoka-onderwijs van toepassing (PDF).