Administratie


Asoka ondersteunt scholen in het primair onderwijs met het voeren van hun leerlingadministratie. Scholen zijn voor hun bekostiging afhankelijk van het juist invoeren en uitwisselen met Bron van de gegevens rondom leerlingen. Een niet tijdig of onjuist ingevoerde leerling kost de school geld. Accountantscontroles brengen oneffenheden aan het licht met boetes als gevolg.

Wij kunnen uw school of de scholen onder uw bestuur op verschillende manieren bijstaan bij de professionalisering van de leerlingadministratie.

  • Uitvoeren van ‘quick scans’;
  • (Tijdelijk) overnemen van uw administratie;
  • Oplossen van problemen en foutmeldingen bij de BRON uitwisseling;
  • Samen met uw administratieve kracht de leerlingadministratie op orde brengen;
  • Opstellen van procedures, zodat alle gegevens tijdig en juist worden geadministreerd en uitgewisseld.