Categorieën
Uncategorized

Belangrijke wijziging In- en uitschrijftermijn BRON

U bent gewend om gegevens over in- en uitschrijvingen aan zowel BRON als de gemeente te melden. Vanaf 1 juli 2013 hoeft u de gegevens niet meer aan de gemeente te leveren. Dit komt door een wijziging in de Leerplichtwet. De wijziging houdt in dat gemeenten vanaf 1 juli de gegevens uit BRON moeten gebruiken. Gemeenten krijgen deze gegevens nu al van DUO, maar om de tijdigheid van deze informatie te garanderen is er een wijziging in de Leerplichtwet opgenomen. Hierin staat dat in- en uitschrijvingen voortaan binnen zeven dagen – nadat ze bekend zijn geworden bij u op school – met BRON uitgewisseld moeten worden. Voor alle andere wijzigingen die u met BRON uitwisselt, blijft de termijn van veertien dagen gelden. Een voordeel voor u is dat u maar aan één partij – namelijk BRON – gegevens hoeft te leveren. DUO verstrekt de gegevens uit BRON aan de gemeenten.

 Gevolgen voor de uitwisseling

Het in- en uitschrijven binnen zeven dagen heeft geen inhoudelijke gevolgen voor het uitwisselen met BRON. De procedure verandert alleen. Voor alle overige mutaties, inclusief het aanpassen van de inschrijfdatum en de uitschrijfdatum, blijft de huidige termijn van veertien dagen gelden.

 Gevolgen voor de actualiteit

De wijziging heeft ook gevolgen voor het berekenen van de actualiteit op het tabblad ‘Dashboard’ in Mijn BRON. Voor in- en uitschrijvingen berekenen we vanaf 1 juli 2013 de actualiteit op basis van de nieuwe termijn van zeven dagen. Houd er rekening mee dat het ook al van invloed kan zijn op in- en uitschrijvingen van voor 1 juli. Bij de berekening van de actualiteit kijkt DUO namelijk naar de in- en uitschrijvingen van de afgelopen dertig dagen.